PLAN DALTOŃSKI

Plan Daltoński

 http://www.p148.poznan.pl/wp-content/uploads/2017/03/kobieto-294x300.jpg

 

 

 

 

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami
to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy,
a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno”

Helen Parkhurst

 

 

 

Przedszkole Daltońskie

 15 maja 2019 roku – certyfikat Przedszkola Daltońskiego,

nadany przez Polskie Stowarzyszenie Datlon  .

W 2022 Przedszkole pomyślnie przeszło proces recertyfikacji i może używać nazwy Placówki Daltońskiej do maja 2024 r.

 

Plan daltoński to idea, styl pracy, organizacji oddziału  oparty  na  czterech  podstawowych  filarach:   

 • samodzielność
 • odpowiedzialność
 • współpraca 
 • refleksja

Pracujemy  zgodnie z założeniami pedagogiki planu daltońskiego, w której ważne jest, aby umożliwić  dzieciom samodzielną  zabawę  , pracę i edukację .    Odpowiednio  urządzić przestrzeń  edukacyjno-zabawową, w której  dziecko   czuje się bezpiecznie, gdzie  panują jasne, przewidywalne zasady. Pomocne przy tym są wszelkiego rodzaju tablice, pomoce dydaktyczne wizualizujące zadania i obowiązki  dziecka.

Samodzielność

 • dziecko potrafi poradzić sobie z napotkanym problemem;
 • dokonuje analizy sytuacji problemowej;
 • znajduje środki do pokonania trudności;
 • poszukuje informacji i testuje różne metody dojścia do określonego celu;
 • jest zmotywowany, bo z chęcią podejmuje działania wymagające jego aktywności

Odpowiedzialność 

 • dziecko jest współtwórcą swego procesu  uczenia się;
 • jest współodpowiedzialny za wynik procesu uczenia się;
 • odpowiada za rezultat końcowy swej pracy;
 • jest autorem i kontrolerem procesu dochodzenia do wiedzy;
 • samodzielnie decyduje, jaki rodzaj zadania, w jakim czasie i w jaki sposób je  

Współpraca 

 • dziecko  potrafi  współdziałać , pomaga innym, ale  nie podaje gotowych rozwiązań;
 • umiejętnie  dochodzi do  kompromisów;
 • działa zespołowo  osiągając wspólny cel; 
 •  szanuje pracę innych, nie przeszkadza

Refleksja

 •  dziecko  zastanawia się nad swoim zachowaniem i  wykonaną pracą;
 • ocenia  swoje osiągnięcia  i  postępy edukacyjne;
 • wskazuje  swoje mocne i słabe   strony;  
 • ocenia swoje zachowanie odnosząc się do zasad określonych w oddziale.

Edukacja daltońska   umożliwia dzieciom:

 • swobodę w wykonywaniu działań, we własnym tempie i czasie;
 • naukę odpowiedzialności za siebie i innych;
 • możliwość włączenia się w różnego rodzaju aktywności jednocześnie;
 • naukę respektowania innych;
 • naukę umiejętności oceniania swojej pracy i współpracy z innymi.

 

Plan daltoński w Przedszkolu w Poczesnej

OK, rozumiem i akceptuję
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki.